Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Truweel

Truweelstraat 118-120

9100 Sint-Niklaas

Hoofdapotheker: Christel Van Boven

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0458 901 852

Machtigingsnummer APB: 462112

Telefoonnummer: 03 776 04 77

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.